Här finns många typer av applikationer                  
                                                 
                                                 
  Bilder att pressa på tyg                          
  Bokstäver av många                          
  storlekar och typer att                          
  pressa på tyg/kläder                          
  m.m.                          
                             
                             
                                     
  Stort utbud av                                      
  Applikationer